Đăng ký tài khoản TeamViewer

Thực tế là chúng ta có thể sử dụng TeamViewer và các chức năng của nó mà không cần tài khoản.Tuy nhiên, không thể khai thác hết tiềm năng củaTeamViewer.

Vì lợi ích, chúng ta hãy xem các lợi ích mà  tài khoản TeamViewer cung cấp:

  • Tiết kiệm, quản lý và truy cập dễ dàng vào Máy tính và Danh bạ, cũng như khả năng bắt đầu kết nối để điều khiển từ xa, chia sẻ tệp, trò chuyện, cuộc gọi video hoặc thuyết trình mà không cần phải nhập ID của họ.
  • Chức năng Chat.
  • Truy cập vào Management Console và tất cả các chức năng liên quan.
  • Có thể đăng nhập vào bất kì máy tính nào mà chỉ cần tài khoản và license.

Giải quyết:

Để tạo tài khoản TeamViewer, có hai cách để tạo. Thứ nhất là tạo bằng Management Console, thứ hai là tạo bằng TeamViewer Client.

Cách 1: đăng ký tài khoản TeamViewer bằng Management Console.

1. Truy cập vào www.teamviewer.com

2. Click Login ở góc phải màn hình trang web.

3. Click Sign up.

4. Điền thông tin tài khoản địa chỉ emailusername, và mật khẩu.

5. Click Captcha để xác nhận người dùng.

6. Click sing up.

7. TeamViewer sẽ gửi cho bạn một email để hoàn thành quá trình đăng kí.

8. Sau khi nhận email, click vào đường link trong email để kết thúc quá trình đăng kí.

Cách 2; Đăng ký tài khoản teamViewer bằng TeamViewer Client.

1. Mở ứng dụng TeamViewer trên Client.

2. Click Assign device account.

3. Click Create account.

4. Điền thông tin vào tab Create TeamViewer account gồm Your name, E-mail, Password, Confirm password, sau đó click Next.

5. Click Finish.

6. Click Assign.