Đoạn trích nổi bật là gì? Cách để xuất hiện đoạn văn bản ở đầu Google

Trong SEO, một số người có thể coi các đoạn trích nổi bật là chén thánh của thứ hạng. Các đoạn trích nổi bật là một cơ hội tuyệt vời cho nhiều trang web. Bằng cách tối ưu hóa cho đoạn trích nổi bật, bạn có thể đưa trang web của mình lên đầu kết quả tìm kiếm bằng cách chỉ thực hiện những điều chỉnh rất nhỏ đối với nội dung trang của bạn. Tối ưu hóa đoạn trích nổi bật cho phép bạn bỏ qua tất cả những điều đó để có cơ hội xếp hạng ở vị trí đầu tiên mà không phải lo lắng về tất cả các yếu tố khác.

Đoạn trích nổi bật là gì?

Đoạn trích nổi bật là một đoạn văn bản tóm tắt từ hai đến ba câu xuất hiện ở đầu Google. Đoạn trích nổi bật cung cấp câu trả lời cho truy vấn của người dùng trực tiếp trong kết quả tìm kiếm. Nhận một đoạn mã nổi bật có thể dẫn đến nhiều lưu lượng truy cập hơn cho một trang nhất định.

Các bước để nhận một đoạn mã nổi bật như sau:

  1. Thêm tiêu đề “Là gì”
  2. Sử dụng cấu trúc câu “là”
  3. Xác định đầy đủ chủ đề
  4. Khớp với định dạng đoạn trích nổi bật
  5. Không sử dụng tên thương hiệu của bạn
  6. Không sử dụng ngôn ngữ ngôi thứ nhất
  7. Chia tỷ lệ các đoạn trích nổi bật
  8. Ưu tiên khi bạn xếp hạng trong năm hàng đầu
  9. Lặp lại các tối ưu hóa của bạn

Đoạn mã nổi bật dường như hoạt động trên một thuật toán đơn giản hơn thuật toán “chính” của Google. Đoạn mã nổi bật bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các điều chỉnh đơn giản trên trang xác định rất rõ ràng chủ đề cho người dùng.

Đoạn trích nổi bật và tìm kiếm bằng giọng nói 

Ngoài ra, hãy nhớ rằng một trong những mục tiêu của đoạn trích nổi bật là thúc đẩy tìm kiếm bằng giọng nói. Google đọc lại các đoạn trích nổi bật khi người dùng thực hiện truy vấn thoại trên thiết bị di động hoặc Google Home. Điều này có nghĩa là các đoạn trích nổi bật phải luôn có ý nghĩa trong bối cảnh này. Khi tối ưu hóa cho các đoạn trích nổi bật, bạn nên tự hỏi mình ” Câu trả lời của tôi sẽ phát ra như thế nào nếu đọc lại trên tìm kiếm bằng giọng nói ?”

Các loại đoạn trích nổi bật

Khi tối ưu hóa cho các đoạn trích nổi bật, bạn có thể nhận thấy rằng có một số loại khác nhau. Điều quan trọng là phải biết về các loại khác nhau này để bạn hiểu cách cấu trúc nội dung của mình để tối ưu hóa cho chúng. Các loại phổ biến nhất như sau:

Đoạn văn: Hai hoặc ba câu văn bản được lấy từ phần tử <p> HTML. Đây là loại phổ biến nhất:

Hiển thị đoạn trích dẫn nội dung trên google tìm kiếm với từ khóa: Giá keo dán gạch

Danh sách: Một danh sách có dấu đầu dòng hoặc được đánh số thường được lấy từ phần tử <ol> hoặc <ul> HTML:

Bảng: Bảng thông tin được lấy từ phần tử HTML <table>. Đây là loại ít phổ biến nhất:

Theo search engine land