Đổi ngôn ngữ giao diện Google Sheets

Đổi ngôn ngữ giao diện Google Sheets, Bạn cần đổi sang ngôn ngữ tiếng anh, tiếng việt, hay tiếng trung, tiếng hàn để soạn thảo bảng số liệu trên Google Sheets được thuận  tiện hơn

Bước 1:

Người dùng truy cập vào link dưới đây để tiến hành đổi ngôn ngữ cho Google Sheets.

Bước 2:

Trong giao diện chúng ta sẽ thấy ngôn ngữ đang sử dụng là tiếng Anh – English. Nhấn vào biểu tượng hình bút để tiến hành đổi ngôn ngữ.

Bước 3: Bạn load lại giao diện Google Sheets và sẽ thấy giao diện đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt như hình dưới đây.