Gmail thêm tính năng mã hóa phía máy khách trên Android và iOS

Google cho biết tính năng mã hóa phía máy khách (CSE) của Gmail đã có sẵn cho các thiết bị Android và iOS, giúp người dùng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các khóa mã hóa và quyền truy cập dữ liệu.

Trước đó, mã hóa phía máy khách được thêm vào phiên bản web của Gmail đầu năm nay, cho phép người dùng đọc và viết email được mã hóa trực tiếp từ thiết bị của họ.

Google cho biết mặc dù Workspace mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và đang truyền bằng cách sử dụng các thư viện mật mã bảo mật theo thiết kế, nhưng tính năng mã hóa phía máy khách đảm bảo bạn có toàn quyền kiểm soát các khóa mã hóa và quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Mã hóa phía máy khách đảm bảo dữ liệu nhạy cảm trong nội dung email và tệp đính kèm không thể bị máy chủ Google giải mã được – bạn giữ quyền kiểm soát các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng để truy cập vào các khóa đó.

Tính năng này được cung cấp cho người dùng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard. Mã hóa phía máy khách không được hỗ trợ trên các phiên bản Workspace khác như Essentials, Business Starter, Business Standard Plus… Ngoài ra, tính năng này không khả dụng cho người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tính năng này cho phép “người dùng làm việc với dữ liệu nhạy cảm nhất của bạn từ mọi nơi trên thiết bị di động”, bằng cách sử dụng giao thức S/MIME để mã hóa và ký điện tử các email trước khi gửi chúng đến máy chủ Google.

Trong khi soạn email trên Gmail dành cho Android hoặc iOS, người dùng đủ điều kiện có thể bật mã hóa phía máy khách bằng cách nhấn vào biểu tượng khóa màu xanh lam hiện diện trong trường chủ đề. Tuy nhiên, tính năng này mặc định tắt, vì thế quản trị viên sẽ phải kích hoạt quyền truy cập thông qua giao diện quản trị CSE.