Google Images đã hiển thị trên kết quả tìm kiếm

Google vừa cho ra mắt một tính năng mới trong tìm kiếm Google Image trên thiết bị di động để hiển thị những sự thật nhanh chóng về những gì bạn thấy trên Google Images. Google đã thêm vào dưới phần chi tiết bảng kiến ​​thức cửa sổ xem trước hình ảnh mà bạn có thể mở và mở rộng để hiển thị thêm thông tin về hình ảnh.

Google sẽ hiển thị các menu thả xuống dưới phần xem trước hình ảnh hiển thị thêm chi tiết về hình ảnh. Google cho biết khi bạn tìm kiếm một hình ảnh trên thiết bị di động ở Mỹ, bạn có thể thấy thông tin từ kết quả tìm kiếm liên quan. Thông tin đó sẽ bao gồm người, địa điểm hoặc những thứ liên quan đến hình ảnh từ cơ sở dữ liệu hàng tỷ sự kiện của Sơ đồ tri thức, giúp bạn khám phá chủ đề nhiều hơn.

Kết quả tìm kiếm tại Mỹ

Tại Việt Nam, Google đã áp dụng kết quả tìm kiếm hình ảnh trên google tìm kiếm trên Smatphone

Google cho biết, để tạo các liên kết này đến các kết quả tìm kiếm liên quan, chúng tôi lấy những gì chúng tôi hiểu về hình ảnh thông qua tìm hiểu sâu, đánh giá tín hiệu hình ảnh và văn bản của hình ảnh và kết hợp với hiểu biết về văn bản của Google trên trang web của hình ảnh. Thông tin này giúp chúng tôi xác định những người, địa điểm hoặc những thứ có khả năng nhất liên quan đến một hình ảnh cụ thể. Chúng tôi kết hợp điều này với các chủ đề hiện có trong Sơ đồ tri thức và sau đó hiển thị chúng trong Google Images khi chúng tôi tự tin rằng chúng tôi đã tìm thấy một trận đấu.

Google cuối cùng có thể hiển thị nội dung từ Wikipedia hoặc các nguồn khác trên internet.

Theo search engine Land