Khắc phục lỗi Win10 không mở được phầm mềm HTKK

Khắc phục lỗi Win10 không mở được phầm mềm HTKK, Khắc phục lỗi phần mềm HTKK ? Hướng dẫn khắc phục lỗi phần mềm HTKK, khi mở phần mềm HTKK lên làm thì bị tắt, lỗi trên windows 10, không cài được phần mềm HTKK. Đặt biệt khi cài máy tính windows 10, có tính năng khác, nên khi doanh nghiệp cài xong phần mềm HTKK 4.5 trở lên thì hay bị lỗi, khi mở phần mềm HTKK lên, bấm vào phần tờ khai thuế, thì tự nhiên phần mềm HTKK tắt (Trở lại vị trí cũ), không lên được phần mềm HTKK.  Xem chi tiết. Hướng dẫn cài đặt, khắc phục lỗi phần mềm HTKK …

Bước 1: Khắc phục lỗi phần mềm HTKK. Bấm chuột vào giao diện phần mềm HTKK lên.

Bước 2: Tiến hành chọn: Properties. 

Bước 3: Tiến hành chọn ->: Compatibility. 

Bước 4: Tiến hành chọn ->: Change settings for all users

Bước 5: Tiến hành chọn ->: Run this program as an administartor ->Apply-> Ok.

Bước 4: Tiến hành chọn -> OK.