Main h81,Main h61,Main H110 lắp được chip gì?

Main h81 lắp được chip gì? main h61 lắp được chip gì? Main h61 hỗ trợ cpu nào, main h81 hỗ trợ cpu nào hay chạy được chíp gì là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi muốn tự mình xây dựng một cây máy tính cho mình. Main h61, h81 đang là dòng main được sử dụng phổ biến hiện nay, rất phù hợp cho mọi người xây dựng cho mình một cấu hình máy tính giá rẻ để học tập hay là xây dựng một bộ máy tính chơi game giá rẻ.

Main h81 lắp được chip gì?

Các CPU chạy được trên main h81.(main h81 thuộc socket 1150)

 • Intel Celeron g1840.
 • Intel Pentium: g3220, g3240, g3250, g3260, g3420, g3440, g3450, g3460.
 • Intel Core i3 : i3 4130, i3 4150, i3 4160, i3 4170, i3 4330, i3 4340, i3 4360.
 • Intel Core i5 : i5 4430, i5 4440, i5 4460, i5 4460s, i5 4570, i5 4590, i5 4670, i5 4690.
 • Intel Core i7 : i7 4770, 4790.

Main h61 lắp được chip gì?

Main h61 thuộc dòng socket 1155, để biết được main h61 hỗ trợ cpu nào thì ta phai xem main đó thuộc socket bao nhiêu ( socket là số chân mà nhà sản xuất đã đóng ở chỗ mình đặt con cpu vào đó). Để biết được socket của main mình đang có bạn lên google gõ tên main và tìm đến trang web của nhà sản xuất sẽ có ghi socket của main đó. Giữa main và cpu phải cung một socket thì mới hỗ trợ cho nhau được. Mình xin ví dụ main gigabyte h61 mds2 có socket 1155 thì chỉ chạy được các cpu được thiết kế cho socket 1155.

Các cpu cho main h61.

 • Intel Pentium: g2010, g2020, g2030, g2120, g2130.
 • Intel core i3 : i3 2100, i3 2120, i3 2130, i3 3210, i3 3220, i3 3240.
 • Intel core i5 : i5 2300, i5 2320, i5 2400, i5 2500, i5 2500s, i5 3330, i5 3450, i5 3470, i5 3475, i5 3550, i5 3570.
 • Intel core i7 : i7 2600, i7 3770.

Main H110 hỗ trợ các dòng cpu: 

Các dòng main : H110, B250.(socket 1151)

 • Intel Pentium : g4400, g4500, g4560, g4600.
 • Intel Core i3 : i3 6100, i3 6300, i3 7100.
 • Intel Core i5 : i5 6400, i5 6500, i5 7400, i5 7500.
 • Intel Core i7 : i7 6700, i7 7700.

Các dòng main : H310, B365, B360, Z390 (socket 1151 v2)

 • Intel Pentium : g5xxx.
 • Intel Core i3 : i3 8100, i3 9100, i3 9300.
 • Intel Core i5 : i5 8400, i5 9500.
 • Intel Core i7 : i7 8700, i7 9700.
 • Intel Core i9 : i9 9900.