Trump và Biden đã chi cho quảng cáo facebook và google bao nhiêu?

Quảng cáo Facebook: Trump đã vượt qua Biden về chi tiêu Facebook
– Trump đã chi 89,1 triệu đô la cho quảng cáo trên các tài sản của Facebook từ ngày 9 tháng 4
– Biden 85,2 triệu đô la
Chiến dịch tranh cử tổng thống chi tiêu quảng cáo trên các tài sản Facebook
Theo trạng thái mục tiêu. Đô la hàng triệu.
Quảng cáo Google: Biden đã vượt qua Trump về chi tiêu của Google
– Biden đã chi 60,4 triệu đô la cho các tài sản của Google từ ngày 9 tháng 4 trở đi
– Trump đã chi 56,0 triệu đô la
Website thì Biden đầu tư về giao diện và font chữ tốt hơn Trump
Tóm lại chỉ có Chỉ có hai công ty, Facebook và Alphabet của Google, đã thu được hơn một phần tư tỷ quảng cáo từ Trump và Biden
– Chiến dịch Biden đã chi tổng cộng 145,6 triệu đô la quảng cáo trên các tài sản của Facebook từ ngày 9 tháng 4 trở đi
– 145,1 triệu đô la của chiến dịch Trump
Tóm lại chỉ có Chỉ có hai công ty, Facebook và Alphabet của Google, đã thu được hơn một phần tư tỷ quảng cáo từ Trump và Biden
– Chiến dịch Biden đã chi tổng cộng 145,6 triệu đô la quảng cáo trên các tài sản của Facebook từ ngày 9 tháng 4 trở đi
– 145,1 triệu đô la của chiến dịch Trump
Theo adage