Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel tự động

chuyển đổi số thành chữ trong các hóa đơn tính tiền đã trở thành 1 điều không thể thiếu đối với những người làm kế toán, ngân hàng hay những người hay phải soạn thảo Excel… AdseoZ hướng dẫn đến bạn Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel tự động.

Bước 1: Tải file Add-Ins về máy.

Link tải file Add-Ins

Hoặc Link tải phần mềm AccHelper Cách làm cũng tương tự

Bước 2: Mở file Excel > Chọn thẻ File.

Bước 3: Chọn More > Chọn Options.

Bước 4: Ở hộp thoại hiện lên > Chọn Add-Ins.

Bước 5: Ở phần Manage > Chọn Go…

Bước 6: Cửa sổ Add-Ins hiện lên > Chọn Browse.

Bước 7: Tìm đến file Excel vừa tải > Nhấp vào file Doiso > Nhấn OK.

Bước 8: Chọn file Doiso ở cửa sổ Add-Ins > Nhấn OK.

Bước 9: Sau khi đã Add-Ins xong bạn nhập hàm sau để chuyển đổi số thành tiền:

Cú pháp của hàm: =VND(Số_cần_đổi)

Bước 10: Kết quả sau khi chuyển đổi sô thành chữ.